21-23.12. Warszawa, Kościół S. Benedyktynek Sakramentek św. Kazimierza
Benedyktyńskie Rekolekcje Gregoriańskie

 

 

Program: Alma Redemptoris Mater


16.12. Warszawa, Kościół SS. Nazaretanek pw. św. Stefana

Msza św. za laureatów Nagrody im. św. Brata Alberta

 

Program: Alma Redemptoris Mater

16.11. Wigry, Kościół pw. Niepokalanego poczęcia NMP

 

 

Wigierskie Spotkania Chorałowe „Gregorianum”

 

Msza św. i koncert

 

Program: Proprium XXXIII Niedzieli Okresu Zwykłego, 

 

 

Alma Redemptoris Mater


25.10. Warszawa, AMFC w Warszawie

 

Konferencja naukowa "Pieśń polska - MONODIA"

 

 

 

Koncert – prezentacja 
Program: Alma Redemptoris Mater


02.07. Poznań, Bazylika Archikatedralna

 

 

 

I Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

Koncert

 

 

Program: Misterium Chrsiti


28.05. Warszawa, Kościół Akademicki św. Anny
Koncert w 27 rocznicę śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 

Program: Alma Redemptoris Mater

 

 
09.05. Warszawa, Kościół pw. Nawiedzenia NMP

 

 

XI Spotkania Chórów Warszawskich „Cantate Domino”

 

Koncert

 

 

Program: Alma Redemptoris Mater

 

 
20.03. Warszawa, Kościół Środowisk Twórczych

 

 

VI Festiwal Pasyjny Crucifixus est... Filharmonii im. R. Traugutta

 

Msza św. in Cena Domini

 

 

Program: Hoc Corpus pro Vobis tradetur

 

 
11.03. Warszawa, Kościół OO. Redemptorystów pw. św. Benona

 

Msza św. w rycie trydenckim

 

 

Program: Dominus pascit me

 

 
02.03. Warszawa, AMFC w Warszawie

 

 

Interpretacje Muzyki Chóralnej

 

Koncert

Program: Of. Ave Maria, Resp. Gaude Maria Virgo, Pr. Inviolata


Kalendarium
Kalendarium 2012
Kalendarium 2011
Kalendarium 2010
Kalendarium 2009
Kalendarium 2008
Kalendarium 2007
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org