W dniach 22-24 stycznia 2016 roku w klasztorze w Niepokalanowie odbędzie się pierwszy zjazd III Studium Śpiewu Gregoriańskiego Niepokalanów 2015-2016. Sesja rozpocznie się w piątek po południu, a zakończy niedzielną mszą świętą w języku łacińskim w rycie posoborowym, celebrowaną w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, podczas której wspólnie wykonamy Ordinarium i Proprium Missae III Niedzieli Okresu Zwykłego w ciągu roku. Repertuar liturgiczny poznawać będziemy w duchu wielkiego gregorianisty – fundatora nauki zwanej semiologią gregoriańską – Dom Eugene’a Cardine’a z farncuskiego opactwa w Solesmes. Poprzez wspólną modlitwę i wytężoną pracę będziemy poszukiwać Prawdy, Dobra i Piękna. Na tej drodze towarzyszyć nam będzie postać Ojca Maksymiliana, świętego Męczennika z Auschwitz, założyciela i Patrona tego miejsca, którego opiece i wstawiennictwu się polecamy.
Wśród wykładowców:
ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik (Częstochowa – Warszawa),
o. dr Roman Soczewka OFM Conv. (Niepokalanów),
s. dr Gregoria Dworakowska OSB (Otwock),
dr Michał Sławecki (UMFC),
o. Radosław Tomczak OFM Conv. (Warszawa),
Alicja Ogrodzińska (UMFC),
Emilia Dudkiewicz (UMFC),
Rafał Maciejewski (AM w Łodzi).
Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w Domu Pielgrzyma na terenie klasztoru (około 160 zł – w zależności od rodzaju pokoju). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy.
Organizatorem Studium jest Stowarzyszenie Clamaverunt Iusti.
Współorganizatorami są:
– Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Zakład Muzyki Kościelnej,
– Centrum Studiów Mariologicznych UKSW – Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” w Niepokalanowie.
Studium zostało objęte honorowym patronatem przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych.

dr Michał Sławecki (Zakład Muzyki Kościelnej UMFC)
kierownik Studium Śpiewu Gregoriańskiego
 
              Wykładowcy
Program
Zapisz się
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org