kazimierz-szymonikks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Szymonik
Dyrygent, muzykolog, pedagog, krzewiciel kultury wysokiej. Wieloletni profesor sekcji muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej ATK), Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (kierownik specjalności Muzyka Kościelna), Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dyrygent Chóru UKSW.

Romano. dr Roman Soczewka, OFM Conv.
Filolog klasyczny, dyrektor archiwum w Niepokalanowie, znawca tajemnic klasztoru w Niepokalanowie, dobry duch tego miejsca

Michałdr Michał Sławecki - kierownik Studium
Dyrygent, kompozytor, gregorianista, organista, adiunkt w Zakładzie Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dyrektor artystyczny i dyrygent MSG Clamaverunt Iusti, VSG Cardinalis Stephani Wyszyński oraz Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr s. Gregoria Dworakowska OSB
Muzykolog i gregorianistka, doktor historii w specjalności muzykologia. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w specjalności edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Jest organistką w parafii w Śródborowie, gdzie prowadzi scholę gregoriańską Ave Maris Stella. W Domu Macierzystymw Otwocku odpowiada za śpiew i kieruje Scholą zakonną Benedicamus Domino Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Radosławo. mgr Radosław Tomczak, OFM Conv.
Organista i gregorianista, absolwent Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie (studia w zakresie śpiewu gregoriańskiego); obecnie student kierunku muzyka kościelna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Alicjast. wykł. mgr Alicja Ogrodzińska
Filolog romański, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu i śpiewu liturgicznego, pracuje z wieloma warszawskimi chórami; odpowiada za emisję głosu w Chórze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na co dzień wykłada w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Emiliamgr Emilia Dudkiewicz
Muzykolog i teolog, pracownik UMFC, autorka haseł encyklopedycznych i arty-kułów naukowych, popularyzator muzyki sakralnej, również od strony praktycznej, współpracuje z zespołami, jak MSG Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, Chopin Vocal Consort, redaktor i współpracownik Radia Warszawa 

12231522_1135426409820635_1623085241_nmgr Rafał Maciejewski
Śpiewak, absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi,
a obecnie doktorant w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger. Współpracuje
z wieloma zespołami wokalnymi organizując i współtworząc warsztaty muzyki liturgicznej w całej Polsce. Wykładowca Szkoły Kantorów w Krakowie i Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie


Wykładowcy
Program
Zapisz się
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org