Cykl wykładów warsztatowo-seminaryjnych
Wigierskie Spotkania Chorałowe "Gregorianum"
listopad 2008-maj 2009
w Domu Pracy Twórczej na Wigrach

Szczegółowe informacje:

Dom Pracy Twórczej w Wigrach,
16-412 Stary Folwark, tel. 087 563 70 00
e-mail: grzegorz.bogdan@wigry.org
www.wigry.org


         Spotkania chorałowe "Gregorianum", to nawiązanie do wielowiekowej tradycji szkół śpiewu (tzw. schola cantorum) gdzie uczono tradycyjnych form śpiewu gregoriań-skiego. Organizowane przez DPT w Wigrach zajęcia
w formie seminarium odbywać się będą raz w miesiącu od listopada tego, do maja przyszłego roku.

          Uczestnicy spotkań zapoznają się z rysem historycznym śpiewu   gregoriańskiego, z notacją (neumatyczną szkoły sanktgalleńskiej
i metzeńskiej oraz edycją watykańską), praktyką wykonawczą psalmodii, antyfon, responsoriów. Każde
spotkanie zakończy czynny udział uczestników w roli scholi we mszy św. sprawowanej po łacinie
w miejscowym kościele klasztornym.


     
  Terminy spotkań:
  • 16-18 listopada 2008
  • 12-14 grudnia 2008
  • 16-18 stycznia 2009
  • 20-22 lutego 2009
  • 20-22 marca 2009
  • 24-26 kwietnia 2009
  • 22-24 maja 2009
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=kl&dat=20081029&id=kl12.txt
http://cjg.gazeta.pl/cjg_bialystok/2,0E,,,,-12730863,V_CJG_EVENTS.html

Ogólnopolski Kurs AISCGre w Poznaniu
Vicoforte (Mondovi)
Radio Warszawa
Msza ze śpiewem gregoriańskim w św. Annie
Wigierskie Spotkania Chorałowe GREGORIANUM
Il Grande Deserto
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org