Michał Sławecki (*1982) - Misterium Christi na chór gregoriański i organy (2012)

I.Prolog 

II.
Obiecany i wyczekiwany – Introitus Rorate caeli desuper
Zwiastowany – Offertorium Ave Maria, V. Quomodo
Objawiony – Introitus Puer natus est nobis

III. Interludium

IV.
Nauczający w przypowieściach – Communio Quinque prudentes
Czyniący cuda – Communio Videns Dominus
Dający nadzieję – Offertorium Sperent in te

V. Interludium

VI.
Pełniący wolę Ojca – Resp.-Grad. Christus factus est pro nobis
Zmartwychwstały – Introitus Resurrexi
Przyjęty w chwale – Offertorium Iubilate Deo

VII. Postludium-epilog - Antiphona Salve Regina


Prawykonanie:
14.09.2012, Katedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy
XXVI Legnickie Conversatorium Organowe
Krzysztof Urbaniak – organy
Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti
Magdalena Własnowolska – cantore solista
Michał Sławecki – magister chori

Viae Fidei - rozważania na Rok Wiary
Petr Eben, SUITA LITURGICA
Michał Sławecki, Misterium Christi
Officium defunctorum
GREGORIAŃSKIE INSPIRACJE - Alternatim
MISTERIUM SALUTIS
MIHI VIVERE CHRISTUS EST
Misterium Christi
Ecclesiae Apostoli
Alma Redemptoris Mater
Ecce quomodo moritur iustus
Hoc corpus, quod pro vobis tradetur
Nagrania
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org