Mulierum Schola Gregoriana

                                 Clamaverunt Iusti

 

                                 Michał Sławecki – magister chori

                             Ks. Kazimierz Szymonik – deliberationes

 


Misterium Christi
cum canto gregoriano
 
Prolog
   Immense cæli conditor1
 
I. WCIELENIE (Fragment kazania św. Augustyna – kazanie 18)
Obiecany i wyczekiwany
   Rorate caeli desuper – Intr. Dominica IV Adventus2
Objawiony w ciele
   Puer natus est nobis – Ant. ad intr. in Nativitate Domini, ad missam in die2
Ogłoszony światu
   Laetentur caeli – Off. in Nativitate Domini, ad missam in nocte3
 
II. ŻYCIE PUBLICZNE (Fragment kazania św. Augustyna – na III tydzień Wielkanocy)
Nauczający w przypowieściach
   Serve nequam – Ant. ad Magnificat, Dominica XXI post Pentecostes4
Czyniący cuda
   Videns Dominus – Com. Dominica V Quadragesimae2
 
III. MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE (Fragment Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę)
Obwołany Mesjaszem
   Hosanna filio David – Ant. ad processionem, Dominica in palmis de Passione
   Domini2
Dany na pokarm
   Hoc corpus – Com. Missa vespertina in Cena Domini2
Wywyższony na krzyżu
   Christus factus est pro nobis – Gr. Dominica in palmis de Passione Domini2
Zmartwychwstały
   Quem queritis – Resurrexi – Ant. ad intr. cum tropus, Dominica Resurrectionis,
   ad missam in die; ms. ben., 2
 
IV. WYPEŁNIENIE SIĘ PISMA (Fragment z Księgi proroka Izajasza)
Przyjęty w chwale
   Viri Galilei – Ant. ad intr. in Ascensione Domini2
Tryumfujący
   Sanctus IV – Ed. Vat.5
   Gloria – more amrosiano5
 
Epilog
   Gaude Maria – Inviolata – Resp. prolixum, Prosa6
 
Źródła:
 
1 Liber Hymnarius, Solesmis 1983
2 Graduale Triplex, Solesmis 1979
3 Offertoriale Triplex, Solesmis 1985
4 Antiphonale Monasticum, Solesmis 2005
5 Kyriale, Solesmis 1997
6 Psalterium Monasticum, Parisiis, Tornaci, Romae 1934
 Psallat Ecclesia, Città del Vaticano 2002

Viae Fidei - rozważania na Rok Wiary
Petr Eben, SUITA LITURGICA
Michał Sławecki, Misterium Christi
Officium defunctorum
GREGORIAŃSKIE INSPIRACJE - Alternatim
MISTERIUM SALUTIS
MIHI VIVERE CHRISTUS EST
Misterium Christi
Ecclesiae Apostoli
Alma Redemptoris Mater
Ecce quomodo moritur iustus
Hoc corpus, quod pro vobis tradetur
Nagrania
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org