NAGRANIE KONCERTU REDEMPTOR

Redemptor – na chór gregoriański i saksofon (program poświęcony Słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w przededniu beatyfikacji). To program łączący najstarszy śpiew Kościoła (kompozycje pochodzące z tradycji gregoriańskiej i ambrozjańskiej) z improwizacjami saksofonowymi w wykonaniu wybitnego polskiego artysty Pawła Gusnara. Treść programu koncentruje się wokół tajemnicy Odkupienia. Poszczególne części programu (Prolog – Syn Boży – Zbawiciel świata – Odwieczny i najwyższy Król – Matka Odkupiciela – Konkluzja) połączone są komentarzami nawiązującymi do myśli Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Każdy blok zamyka modlitwa. Śpiew, wykonywany według interpretacyjnych kryteriów semiologii gregoriańskiej, nie stanowi „tła” dla improwizacji, ale determinuje warstwę instrumentalną. Saksofonowe improwizacje przybliżają się do właściwego chorałowi sposobu operowania czasemoraz dźwiękiem, by w pełni włączyć się w tę modlitwę wieków. Należy je odczytywać w kluczu monastycznej operowania czasem i dźwiękiem, by w pełni włączyć się w tę modlitwę wieków. Należy je odczytywać w kluczu monastycznej tradycji ruminatio – medytacji, „przeżuwania”, rozważania usłyszanych treści. Połączenie mistycznego śpiewu gregoriańskiego ze współczesnymi pomysłami i wrażliwością muzyczną z jednej strony przynosi mocne zakorzenienie w tradycji, z drugiej zaś przełamuje granice języka i stylów, prowadząc ku nowym doznaniom estetycznym i niezbadanym muzycznym horyzontom.

 


Redemptor
Prepolifonia europejska
In te Domine speravi
Misterium salutis
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org