NAGRANIE KONCERTU PREPOLIFONIA EUROPEJSKA

To  program koncertu, który łączy tradycję monodii liturgicznej Europy Zachodniej i prezentuje całe jej bogactwo. Utwory pochodzą z liturgii rytów przedgregoriań-skich, z tradycji starorzymskiej, gallikańskiej, hiszpańskiej (mozarabskiej), benewentańskiej i ambrozjańskiej. Utwory gregoriańskie reprezentują stadium śpiewu powstałego z połączenia dwóch odrębnych tradycji – rzymskiej oraz gallikańskiej, który, począwszy od VIII wieku, zaczął dominować w całej Europie. Na tym jednak ewolucja śpiewu liturgicznego się nie kończy. Tradycyjne formy liturgiczne były wzbogacane o nowe treści i melodie – tropy. Niektóre z nich stały się odrębnymi, samodzielnymi kompozycjami, rozkwitała twórczość hymniczna i sekwencyjna. Ostatnia część programu to prezentacja utworów ze źródeł zawierających repertuar w znacznym stopniu rozwinięty, lecz wciąż niesamo-dzielny pod względem kontrapunktycznym. Program wieńczy blok utworów wielogłosowych, zaczerpniętych z biblioteki opactwa sióstr benedyktynek w Sandomierzu oraz jednogłosowych utworów o typowo polskiej proweniencji.

 


Redemptor
Prepolifonia europejska
In te Domine speravi
Misterium salutis
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org