MICHAŁ SŁAWECKI (1982) – ur. w Puławach. Ukończył Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku. W latach 2001 – 2006 studiował muzykę kościelną w Akademi Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski, śpiew gregoriański – ks. Kazimierz Szymonik), a w latach 2003-2008 kompozycję (w klasie Stanisława Moryto) uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. W roku akademickim 2006/2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila (kompozycja – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier). Uczestniczył w kursach śpiewu gregoriańskiego, które prowadzili mistrzowie tej klasy, co Nino Albarosa (Cremona), Johannes B. Göschl (München), Kees Pouderoijen (Vienna), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Firenze), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin), Alexander M. Schweitzer (Oslo). Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. Prowadzi kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i zagranicą. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator w kraju i zagranicą. Bierze udział w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich. Niektóre z nich zostały zarejestrowane na płytach CD. Ponadto jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorkich. W latach 2003-2013 roku pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Jest II dyrygentem Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2007 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI. W 2013 roku założył zespół męski - Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszynski, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym.  Jest wykładowcą na kierunku Muzyka Kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2012 obronił pracę doktorską zatytułowaną Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów. W 2013 roku zainicjował i kieruje Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie.    

          


 

Jubileusz X-lecia
O nas
CD Verbum Incarnatum
MALTA 2015
CD Sanctorum Polonorum Laudes
AREZZO 2011
Schola
Magister chori
Stowarzyszenie
Kontakt
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org