Zostań naszym sponsorem
   
Stowarzyszenie Clamaverunt Iusti
nr konta: 
05 1020 1156 0000 7302 0124 7105
    

                     
Aby zapewnić Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI osobowość prawną, powołaliśmy Stowarzyszenie CLAMAVERUNT IUSTI. Zarejestrowane zostało 1 czerwca 2009 roku wprzez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330755.

Informacje pod adresem: stowarzyszenie@clamaveruntiusti.org


Jubileusz X-lecia
O nas
CD Verbum Incarnatum
MALTA 2015
CD Sanctorum Polonorum Laudes
AREZZO 2011
Schola
Magister chori
Stowarzyszenie
Kontakt
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org