31 października 2015 roku Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti – warszawski zespół specjalizujący się w wykonawstwie i popularyzacji śpiewu gregoriańskiego, podczas Malta International Choir Festival zdobył nagrodę, tytułCategory winner oraz Honorary Diploma of Excellence w kategorii „Sacred Music 3 – Monodic Chant”. Jako jeden z czterech zespołów, Clamaverunt Iusti, wzięła również udział w walce o Grand Prix of Malta. Konkursowy występ scholi, prowadzonej przez Michała Sławeckiego, był okazją do zaprezentowania polskiej monodii na arenie międzynarodowej oraz ukazania szerokiemu gronu słuchaczy źródeł pochodzących z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz z Archiwum Jasnej Góry. Po raz pierwszy poza granicami Polski zabrzmiało jasnogórskie offertorium Felix namque es. Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, w uroczystość Wszystkich Świętych zaśpiewała również na mszy św. i koncercie w kościele Księży Salezjanów pw. św. Patryka w Sliemie. Wyjazd scholi na Maltę możliwy był dzięki finansowej pomocy Instytutu Adama Mickiewicza, w ramach programu „Kultura Polska na Świecie”.

12194706_1023603754348924_8793777190835230729_oDiploma of excellence_Category winner

 Winners

 FullSizeRender

 11220467_10203604285306394_2597359809512854554_n

logo-IAM


Jubileusz X-lecia
O nas
CD Verbum Incarnatum
MALTA 2015
CD Sanctorum Polonorum Laudes
AREZZO 2011
Schola
Magister chori
Stowarzyszenie
Kontakt
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org