Zespół Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI powstał w marcu 2007 roku. Śpiewają w nim absolwentki specjalności muzykologia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zespół zajmuje się wykonywaniem i popularyzacją śpiewu gregoriańskiego stosując owoce zaawansowanych studiów nad antycznymi rękopisami pochodzącymi z IX-XI wieku w praktyce wykonawczej. Proponowana interpretacja zapisów neumatycznych in campo aperto respektująca kryteria semiologiczne jest więc nie tylko historycznie prawdopodobna, ale również umotywowana naukowo. Zespół stara się kroczyć ścieżką wyznaczoną przez Dom Eugene Cardine'a i jego uczniów. Występując w kraju i poza jego granicami, Schola daje samodzielne koncerty oraz bierze udział w uroczystych liturgiach. Mulierum Schola Gregoriana swoją działalnością wpisuje się w nurt badań nad śpiewem gregoriańskim i muzyką polskiego średniowiecza. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michał Sławecki.


 
fot. Z. Burda


Jubileusz X-lecia
O nas
CD Verbum Incarnatum
MALTA 2015
CD Sanctorum Polonorum Laudes
AREZZO 2011
Schola
Magister chori
Stowarzyszenie
Kontakt
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org