Koncepcja i opracowanie serii "Pieśń Polska - źródła, tradycje, współczesność" - dr Eugenia Rozlach

Format A5, 220 stron, 2 CD
Cena - 40,00 złZe wstępu dr hab. Małgorzaty Komorowskiej:
Projekt serii wydawniczej „Pieśń Polska – źródła, tradycje, współczesność” zrodził się na podstawie doświadczeń Międzyuczelnianych Konkursów Polskiej Pieśni Artystycznej, które Katedra Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina organizuje od blisko dwudziestu lat. Pomysłodawca konkursu, profesor Edmund Kossowski, postawił sobie za cel pokazanie wielkiego znaczenia pieśni w polskiej kulturze muzycznej”.

Tom pierwszy poświęcony jest monodii, czyli pieśni jednogłosowej, wykonywanej bez towarzyszenia instrumentów. Książka zawiera artykuły wybitnych znawców tego rodzaju pieśni. Dr Andrzej Nowak porusza kwestie społeczno-kulturowego uwarunkowania rozwoju monodii w średniowieczu. Marcin Bornus-Szczyciński analizuje poszczególne wykonania monodii przez studentów biorących udział w Międzyuczelnia-nym Konkursie Polskiej Pieśni Artystycznej. Natomiast Michał Sławecki bada główne aspekty śpiewu gregoriańskiego.

Do książki dołączone zostały dwie płyty CD. Na pierwszej zgromadzone zostały nagrania pieśni-monodii zarejestro-wanych na konkursie i szczegółowo omówionych przez Marcina Bornus-Szczycińskiego, druga płyta zawiera utwory odnoszące się do rozdziału Michała Sławeckiego.


Szczegółowe informacje na temat publikacji można uzyskać pod telefonem: (0-22) 827 72 41 w. 309
e-mail:
wydawnictwa@chopin.edu.pl


Auguri al Maestro
Źródła rękopiśmienne
Graduale Novum
Studia Gregoriańskie
Liber Vigrensis
Monodia
O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej
Tito Molisani (1963-2009)
Benedykt XVI o muzyce
Repertuar GREG
Śpiew gregoriański w liturgii
Duch interpretacji gregoriańskiej
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org