W dniu 4 czerwca 2009 roku, po ciężkiej chorobie, w jednej z rzymskich klinik zakończył swoją ziemską pielgrzymkę Maestro Tito Molisani. Miał zaledwie 45 lat. Urodził się we Włoszech w Casalbordino (w regionie Molise) w 1963 roku. Był organistą i klawesynistą. Specjalizował sie również w paleografii, semiologii i modalności gregoriańskiej. Studiował u N. Albarosy, B. Baroffio, J. B. Goeschla i A. Turco. Był założycielem i dyrektorem Scholi Gregor-iańskiej "Piergiorgio Righele" w miejscowości Pescara, wykładowca tytularnym w Koncerwatorium Muzycznym w Peruggi oraz na Międzynarodowych Kursach Śpiewu Gregoriańskiego w Cremonie. Był członkiem jury wielu włoskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. Uczył śpiewu gregoriańskiego i polifonii sakralnej na wielu seminariach. Był sekretarzem Zarządu włoskiej sekcji A.I.S.C.Gre (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego)  a także członkiem jego Zarządu Międzynarodowego. W miejscu swojego urodzenia w Casalbordino będzie wspominany przede wszystkim jako założyciel chóru Santo Stefano in Rivo Maris, którym dyrygował od momentu założenia w 1981 przez 20 lat. Ze scholą "Piergiorgio Righele" wygrał dwa najważniejsze konkursy - Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Seghizzi" w Gorizii (2000 rok) i Międzynarodowy Konkurs Polifoniczny "Guido d'Arezzo" w Arezzo w kategorii Monodycznego Śpiewu Chrześcijańskiego (w 2002 roku).

Michał Sławecki
­
________________________________________________________________

        

Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano
– sez. italiana


 

Cremona, 8 giugno 2009                     

 

Care Socie, cari Soci, amici tutti,

      sia pure con ritardo dovuto al rapido evolvere degli eventi, e del quale ci scusiamo, informiamo soprattutto coloro che non fossero ancora al corrente, che il 4 giugno scorso è deceduto a Roma, in seguito a grave malattia, il collega del Consiglio Direttivo internazionale e nazionale dell’AISCGre,  nonché amico leale Tito Molisani.

    Lo ricordiamo quale valoroso musicista, organista, direttore di coro, interprete vero ed appassionato di canto gregoriano, segretario efficiente e scrupoloso dell’AISCGre italiana.

      Lo raccomandiamo alla memoria delle Socie e dei Soci, aggiungendo che è dai tempi, ormai lontani, della  fondazione, che il sodalizio non viene colpito da un dolore così grave.

 

 

Nino Albarosa e i consiglieri Giovanni Conti, Elena Vadori, Oreste Schiaffino

Auguri al Maestro
Źródła rękopiśmienne
Graduale Novum
Studia Gregoriańskie
Liber Vigrensis
Monodia
O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej
Tito Molisani (1963-2009)
Benedykt XVI o muzyce
Repertuar GREG
Śpiew gregoriański w liturgii
Duch interpretacji gregoriańskiej
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org