"Publikacja „Liber Vigrensis” to efekt półrocznych Wigierskich Spotkań Chorałowych „Gregorianum” organizowanych przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Podczas comiesięcznych zajęć warsztatowo-seminaryjnych, które odbywały się od listopada 2008 do maja 2009 roku, nawiązujących swoją formułą do wielowiekowej tradycji szkół śpiewu (tzw. schola gregoriana) (...)"


"opartych o wzorce wykonawcze wypracowane przez solesmeńskiego mnicha Dom Eugène Cardine’a i jego uczniów, uczestnicy poznawali rys historyczny śpiewu gregoriańskiego, notację oraz praktykę wykonawczą mszy, psalmodii, antyfon, responsoriów i innych form spotykanych w liturgii. Każdorazowe spotkanie kończył czynny udział uczestników jako scholi gregoriańskiej w niedzielnej Mszy świętej sprawowanej w języku łacińskim (...)"

Auguri al Maestro
Źródła rękopiśmienne
Graduale Novum
Studia Gregoriańskie
Liber Vigrensis
Monodia
O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej
Tito Molisani (1963-2009)
Benedykt XVI o muzyce
Repertuar GREG
Śpiew gregoriański w liturgii
Duch interpretacji gregoriańskiej
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org