Od 2008 roku, nakładem Drukarni i Księgarni świętego Wojciecha w Poznaniu, ukazuje się rocznik naukowy Studia Gregoriańskie.

       "Z wielką radością oddaję do rąk państwa pierwszy numer „Studiów gregoriańskich”, który już na stałe pragnie wypełnić przestrzeń w polskiej literaturze naukowej dotyczącej śpiewu gregoriańskiego oraz związanej z nim semiologii, historii i liturgiki. Takie interdyscyplinarne spojrzenie na chorał będzie starało się pokazać symbiozę słowa i melodii jako klucza do poznawania, rozumienia oraz wykonywania tego, jakże trudnego gatunku muzyki."
ks. dr Mariusz Białkowski redaktor


Poniżej prezentujemy zawartość zeszytów.


Studia gregoriańskie V - 2012:
 • Alberto Turco, Kilka uwag o restytucji melodycznej magis critica Graduału Rzymskiego, Alleluia V. Surrevit Dominus vere
 • Ján Velbacký, Struktura kompozycyjna introitów okresu Wielkiego Postu
 • Hubert Iwo Siekierka, Notacja metzeńska w śląskich rękopisach XIII-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu
 • Mariusz Białkowski, Zjawiska melodyczne w przebiegach interwałowych w repertuarze gregoriańskim

Studia gregoriańskie IV - 2011:
 • Alberto Turco, Neuma i modus. Część I. 
 • Nino Albarosa, Menzuralizm wobec rytmu gregoriańskiego.
 • Johannes Berchmans Göschl, Jedność w wielości: podstawy interpretacji śpiewu gregoriańskiego
   

Studia gregoriańskie III – 2010:
 • Alberto Turco, Bemolizacja Antyfonarza monastycznego. Liber Antiphonarius, I – de tempore.
 • Hubert Iwo Siekierka, Sekwencja In Annuntiatione BMV kodeksu 56n Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu.
 • Mariusz Białkowski, Kadencje gregoriańskie elementem architektury słowno-melodycznej.

Studia gregoriańskie II – 2009:
 • Johannes Berchmans Göschl, 100 lat Graduale Romanum.
 • Bernard Sawicki, Chorał gregoriański śpiewem liturgicznym Kościoła.
 • Ján Vebacký, Od psalmodii in directum do antyfony na offertorium.
 • Mariusz Białkowski, Modalność chorału gregoriańskiego w świetle wyników badań w 2. połowie XX w.

Studia gregoriańskie I - 2008:
 • Nino Albarosa, Rozwój interpretacji semiologicznej chorału gregoriańskiego.
 • Robert Bernagiewicz, O scandicus quilismaticus raz jeszcze. Przyczynek do badań nad kodeksem Sankt-Gallen 376.
 • Hubert Iwo Siekierka, Oratio Jeremiae Prophetae w kodeksie PK 145 Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie.
 • Mariusz Białkowski, Dramaturgia Liturgii Eucharystii.

Auguri al Maestro
Źródła rękopiśmienne
Graduale Novum
Studia Gregoriańskie
Liber Vigrensis
Monodia
O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej
Tito Molisani (1963-2009)
Benedykt XVI o muzyce
Repertuar GREG
Śpiew gregoriański w liturgii
Duch interpretacji gregoriańskiej
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org