Na początku lutego 2011 roku ukazało się Graduale Novum – Editio Magis Critica Iuxta SC 117: Tomus I: De Dominicis Et Festis sygnowane przez wydawnictwa ConBrio oraz Libreria Editrice Vaticana. Zawiera odrestaurowane melodie proprium Missae na wszystkie niedziele roku kościelnego oraz ważniejsze święta. W dodatku znajduje się również niewielkie Commune.

8 lutego 2011 wydawnictwo zostało zaprezentowane Ojcu św. Benedyktowi XVI.


 

Auguri al Maestro
Źródła rękopiśmienne
Graduale Novum
Studia Gregoriańskie
Liber Vigrensis
Monodia
O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej
Tito Molisani (1963-2009)
Benedykt XVI o muzyce
Repertuar GREG
Śpiew gregoriański w liturgii
Duch interpretacji gregoriańskiej
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org